دوره ها آموزشی

جستجو
دسته بندی‌
نوع برگزاری‌
جنسیت‌
رده سنی‌
پیشگامان قرآن (برادران) - کد 5
***
شعبه مرکزی (قاسم آباد-چهارراه حسابی)
***

آموزش روخوانی مقدماتی قرآن کریم

نوع برگزاری : حضوری
جنسیت : مرد
استاد : سعید بابایی
685,000 تومان
تالیان قرآن (برادران) - کد 6
***
شعبه مرکزی (قاسم آباد-چهارراه حسابی)
***

قرائت تقلیدی

نوع برگزاری : حضوری
جنسیت : مرد
استاد : عباس زیبایی
730,000 تومان
شاهدان قرآن (برادران) - کد 9
***
شعبه مرکزی (قاسم آباد-چهارراه حسابی)
***

دوره شاهدان قرآن کریم

نوع برگزاری : حضوری
جنسیت : مرد
استاد : مرتضی قناد
695,000 تومان
عاملان قرآن (برادران) - کد 10
***
شعبه مرکزی (قاسم آباد-چهارراه حسابی)
***

دوره عاملان قرآن کریم

نوع برگزاری : حضوری
جنسیت : مرد
استاد : کاظم عرفانیان
730,000 تومان
منادیان قرآن (برادران) - کد 11
***
شعبه مرکزی (قاسم آباد-چهارراه حسابی)
***

دوره منادیان قرآن کریم

نوع برگزاری : حضوری
جنسیت : مرد
استاد : رضا دهقان
685,000 تومان
یاوران قرآن (برادران) - کد 12
***
شعبه مرکزی (قاسم آباد-چهارراه حسابی)
***

دوره یاوران قرآن کریم

نوع برگزاری : حضوری
جنسیت : مرد
استاد : محمد بوالحسنی
670,000 تومان
پیشگامان قرآن (خواهران) - کد 13
***
شعبه مرکزی (قاسم آباد-چهارراه حسابی)
***

دوره پیشگامان قرآن کریم

نوع برگزاری : حضوری
جنسیت : زن
استاد : بهناز حضرتی
685,000 تومان
شاهدان قرآن (خواهران) - کد 14
***
شعبه مرکزی (قاسم آباد-چهارراه حسابی)
***

دوره شاهدان قرآن کریم

نوع برگزاری : حضوری
جنسیت : زن
استاد : انسیه شکوری
695,000 تومان
منادیان قرآن (خواهران) - کد 15
***
شعبه مرکزی (قاسم آباد-چهارراه حسابی)
***

دوره منادیان قرآن کریم

نوع برگزاری : حضوری
جنسیت : زن
استاد : اعظم زمانی نزاد
685,000 تومان